Laatste bijwerking: 14/12/2017

Welkom op de website http://www.changeforblue.be (hierna de “Website”).

Door een verbinding te maken met de Website of deze te raadplegen, bevestigt u dat u het cookiebeleid (het “Beleid”) hebt gelezen, begrijpt en aanvaardt, zonder beperking of voorbehoud.

Merk op dat er voor de andere websites van de Total-groep andere  beleidsregels van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens  en bevelen u aan deze aandachtig te raadplegen.

Het doel van het Beleid is u informeren over wat cookies zijn, welke cookies kunnen aangemaakt worden wanneer u de Website bezoek en hoe u ze kunt beheren.

 

 

Principe

 

Een cookie is een bestand waarmee informatie over de navigatie van uw computer over de Website kan geregistreerd worden (bv. aantal bezoeken, aantal bekeken pagina’s…) en waarmee uw bezoeken op de Website kunnen vergemakkelijken.

U kunt op elk moment de “cookies” die op uw computer opgeslagen zijn, verwijderen, u kunt zich verzetten tegen de registratie van “cookies” en een kennisgeving ontvangen voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt, door uw navigatie-instrument te configureren aan de hand van onderstaande instructies (“Type cookies, cookies en statistieken en parameterinstelling”).

Merk op dat als u een “cookie” verwijdert, of indien u zich verzet tegen het installeren van “cookies” op uw toestel, is het mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde diensten van de Website.

 

 

Soorten cookies, cookies en statistieken en parameterinstelling

 

De cookies die op uw server kunnen geïnstalleerd worden wanneer u op de Website surft, zijn cookies die ofwel uitsluitend bedoeld zijn om de communicatie langs elektronische weg mogelijk te maken of te vergemakkelijken of die strikt noodzakelijk zijn om de service die u aanvraagt, te leveren (taalcookies, identificatiecookies), of statistische cookies of andere cookies die hieronder in de voorwaarden worden beschreven.

Wanneer de cookies voorafgaand akkoord voor de installatie vereisen, vragen we u hierom via een koppeling “meer weten” op de eerste pagina van de Website, waarbij we stellen dat indien u verder surft op de Website, dit als aanvaarding geldt.

 

 

Welke cookies worden er geïnstalleerd?

 

  • De cookies die voorgesteld worden door de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking
Cookie Description How to optout ? Persistence
Site (has_js) Contains information about the browser session and allows visitors to log into the website See article 4.2.2 Removed when the browser is closed
Site (cookie_agreed) Remembers a visitor’s choice regarding cookies See article 4.2.2 13 months

 

 

 

De cookies die door derden worden aangeboden 

Cookie editor Description How to optout ? Persistence
Score Card Research Beacon Allows Share this to see how many visitors come to the site
 click on the “Opt Out” button for advertising cookies or see article 4.2.2
2 years
ShareThis Allows sharing on Miscellaneous Social platforms
 click on the “Opt Out” button for advertising cookies or see article 4.2.2
__unam (9 months)
__stdlxmap (7 days)
__stgmap (7 days)
__stid (24hours)
__uset (24hours)
STPC (24hours)
METRIXLAB
Allows and records the opening of the satisfaction form about the site Please contact privacy@MetrixLab.com or see article 4.2.2 7 months
FASTFONT Allows to improve the display of contents See article 4.2.2 Removed when the browser is closed
TWITTER Records ID’s for sharing on twitter Through your profile, go to your Security Settings page and uncheck the box under the promoted content section or see article 4.2.2 18 months
FACEBOOK Records ID’s for sharing on facebook
scroll down to the “Choice” heading, click the last “click here” link in the paragraph, and fill in your information or  see article 4.2.2
2 years

 

 

 

  • De statistische cookies die door AT Internet worden aangeboden
Cookie editor Description How to optout ? Persistence
AT INTERNET
idrxvr
tmst
Allows to see how many visitors come to the site and how often
http://www.xiti.com/en/optout.aspx or see article 4.2.2 7 months

 

 

 

 

-ofwel Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/Aan de hand van de statistische cookies kan het aantal bezoeken, het aantal bekeken pagina’s en de activiteit van de gebruikers op de Website en de frequentie waarmee ze terugkeren, gemeten worden. Het gebruikte statistische instrument [NAAM VAN HET STATISTISCHE INSTRUMENT] genereert een cookie met een unieke identificatie, waarvan de bewaarduur beperkt blijft tot [DUUR VAN BEWARING]. Uw IP-adres wordt ook verzameld om na te gaan vanuit welke stad u een verbinding maakt. Dit wordt onmiddellijk na gebruik anoniem gemaakt, waardoor u als fysieke persoon niet kunt geïdentificeerd worden. De statistische bezoekgegevens worden door de dienstverlener [NAAM VAN DE DIENSTVERLENER] verzameld en vervolgens terug overgemaakt aan de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, in een geaggregeerde en anonieme format in een webinterface waar hij alleen toegang toe heeft. De verzamelde gegevens worden niet overgemaakt aan derden, noch gebruikt voor andere doeleinden. U kunt deze cookies op elk moment blokkeren volgens de “opt-out” procedure die in de volgende koppeling bedoeld wordt:

– ofwel beide]

 

 

 

Hoe verwijdert u “cookies” die al op uw computer geïnstalleerd zijn?

 

  • Ga naar uw bureaublad;
  • Selecteer in C :\ de Windows-map;
  • Open de map “Tijdelijke internetbestanden” of “Temporary Internet Files”;
  • Selecteer alle bestanden (CTRL A);
  • Kies de optie “verwijderen”.

 

 

Hoe stelt u de parameters van uw browser zo in dat de installatie van cookies wordt geweigerd of dat u op voorhand gewaarschuwd wordt?

 

  • Navigatie met Internet Explorer 5 (Microsoft): Kies “Extra”, “Internetbestanden”, “Veiligheid”, “Niveau personaliseren”, in het verrolmenu gaat u naar “cookies”, rubriek “de cookies op uw computer toestaan”, Kies “vragen” om gewaarschuwd te worden of “inactiveren” om alle “cookies” te weigeren;
  • Navigatie met Internet Explorer 6, 7 of 8 (Microsoft): Kies “Extra”, “Internetopties”, “Vertrouwelijkheid”, vervolgens het niveau dat u wilt toepassen;
  • Navigatie met Firefox: Klik op “Menu openen”, “Opties”. Vink in “Privéleven” “De cookies aanvaarden” uit;

Navigatie met Google Chrome: Klik op “Google Chrome personaliseren en controleren”, kies “Parameters”. Klik in “Vertrouwelijkheid” op “Inhoudsparameters” en vink het vakje “Cookies en gegevens van derdensites blokkeren” aan.