Accueil » Nieuws » Actualité » Brussel: sinds 1 januari 2020 zijn oude dieselwagens verboden in het verkeer

Brussel: sinds 1 januari 2020 zijn oude dieselwagens verboden in het verkeer

De stad Brussel verbiedt het gebruik van oude dieselwagens in de binnenstad

Sinds 1 januari 2020 heeft de stad Brussel een “Low Emissions Zone”, ofwel een lage-emissiezone, ingevoerd. Deze zone beperkt de circulatie van bepaalde dieselvoertuigen in het stadscentrum. Over welke voertuigen gaat het? Binnen welke perimeter is deze zone van kracht? Welke sancties kunnen de bestuurders worden opgelegd? Alles wat u moet weten over deze maatregel die een impact heeft op het dagelijkse leven van duizenden automobilisten.

Rijverbod voor oude dieselvoertuigen: de betrokken voertuigen

De invoering van de lage-emissiezone door de Brusselse regering heeft betrekking op oude dieselvoertuigen, en meer bepaald voertuigen met een emissienorm Euro 1, Euro 2 en Euro 3. In de praktijk heeft de maatregel gevolgen voor voertuigen die werden ingeschreven voor 31 december 2005. Deze maatregel zou betrekking hebben op ongeveer 65.000 voertuigen die werden ingeschreven in het Brusselse Gewest.

Goed om te weten : Dieselwagens met AdBlue® vallen binnen de emissienormen Euro 5 of Euro 6. Deze wagens kunnen dus nog steeds vrij door de hoofdstad circuleren, aangezien ze voldoen aan de huidige normen inzake de luchtkwaliteit.

Waarom krijgen bepaalde dieselwagens nog steeds toestemming om door de stad rijden?

Nieuwe dieselwagens die op de markt worden gebracht, beschikken over een systeem waarmee ze de uitstoot van stikstofoxide (Nox) sterk kunnen verminderen. Dankzij dit systeem respecteren deze dieselwagens de striktste normen inzake luchtkwaliteit en mogen ze in de stad blijven circuleren.

Hoe kan ik weten of mijn voertuig is betrokken?

Er werd een specifiek platform opgericht voor de eigenaars van dieselwagens. Dit platform werd opgericht door verschillende instanties, zoals Brussel Mobiliteit en Leefmilieu Brussel.

Om te weten of uw voertuig is betrokken bij de maatregel, volstaat het om de volgende informatie te verstrekken op het platform:

 • uw nummerplaat;
 • de datum van de eerste inschrijving van het voertuig (informatie die is opgenomen onder rubriek “B” van het inschrijvingsbewijs);
 • het land van inschrijving.

Wat moet ik doen als mijn wagen niet voldoet aan de normen?

In dat geval beschikt u over twee opties:

 • De “transitparkings”

De “transitparkings” worden ter beschikking gesteld van alle automobilisten die rijden met een dieselwagen die niet voldoet aan de normen van de lage-emissiezone. Ze bieden deze bestuurders de mogelijkheid om hun wagen te parkeren op een veilige plek buiten de lage-emissiezone. De bestuurders kunnen vervolgens het stadscentrum bereiken met behulp van het openbaar vervoer.

 • De aankoop van een Dagpas

U kan online een Dagpas aankopen voor € 35. Dankzij deze Dagpas mag uw wagen gedurende één dag worden gebruikt in de stad. Het is mogelijk om tot 8 van deze passen te kopen per jaar.

Welke zone is betrokken bij deze maatregel en hoe kan ik deze zone herkennen?

Het verbod op dieselwagens met emissienorm Euro 1, Euro 2 en Euro 3 is van toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In de praktijk betekent dit dat 19 gemeentes betrokken zijn bij de maatregel.

De automobilisten kunnen de grenzen van de zone waarin het verbod op oude dieselwagens geldt, herkennen aan de hand van enkele visuele elementen. Er werden namelijk bijna 300 verkeersborden geïnstalleerd.

Welke risico’s loop ik wanneer ik de nieuwe verkeersregels niet naleef?

Alle bestuurders die rijden met een oude dieselwagen lopen het risico op verschillende sancties. Vanaf april 2020 wordt hen een boete van € 350 opgelegd als ze worden gecontroleerd en geen geldige Dagpas kunnen voorleggen. Er zal steeds een periode van 3 maanden worden aangehouden tussen verschillende boetes, zodat de eigenaars van de wagens de nodige maatregelen kunnen treffen, bijvoorbeeld het gebruik van de parkings die hen ter beschikking worden gesteld buiten de zone of de aankoop van een Dagpas.

Goed om te weten : Van januari tot eind maart 2020 is er sprake van een transitieperiode. De verkeersovertreders krijgen enkel een waarschuwing tijdens deze periode.

Bestaan er uitzonderingen?

Ja. Er kunnen uitzonderingen worden toegestaan op verzoek van bepaalde personen. De oude dieselwagens waarvoor eventueel een uitzondering kan worden toegestaan, zijn:

 • voertuigen die zijn aangepast voor het vervoer van personen met een beperking;
 • voertuigen die zijn aangepast voor rolstoelgebruikers;
 • campers;
 • kermis- en marktwagens;
 • legervoertuigen;
 • prioritaire voertuigen;
 • oldtimers ouder dan 30 jaar;
 • voertuigen die worden gebruikt in het kader van het onderhoud van de openbare infrastructuur en installaties.

 

De stad Brussel wilt zelfs nog een stap verdergaan. Vanaf 2022 zal ook het gebruik van dieselwagens met emissienorm Euro 4 worden verboden in de stad.