Accueil » Nieuws » Actualité » Normen CO2-uitstoot voor wagens en bedrijfsvoertuigen: wat u moet weten

Normen CO2-uitstoot voor wagens en bedrijfsvoertuigen: wat u moet weten

Norm CO2-uitstoot wagen en bedrijfsvoertuig

De uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie is de afgelopen dertig jaar blijven stijgen in de transportsector. De EU legt striktere normen voor de CO2-uitstoot op, om de uitstoot van wagens en bedrijfsvoertuigen verder te beperken in de komende jaren. Stand van zaken.

Welke regels moeten er worden opgelegd aan de fabrikanten van personenwagens en bedrijfsvoertuigen?

Een nieuw voorlopig akkoord dat werd bereikt tussen de lidstaten van de Europese Unie aan het einde van 2019, vereist een sterke daling van de CO2-uitstoot van personenwagens en bedrijfsvoertuigen tegen 2030.

De toegestane CO2-uitstoot voor wagens

De verlaging gebeurt in verschillende stappen:

  • In 2020: de nieuwe personenwagens die worden verkocht door de autoproducenten mogen maximum 95 g CO2 uitstoten per kilometer

 

Vervolgens zal de uitstoot moeten dalen met:

  • 15 %, tussen 2025 en 2029: de verkochte voertuigen mogen gemiddeld maximum 80 g CO2 uitstoten per kilometer.
  • 37,5 % in 2030: de verkochte voertuigen mogen gemiddeld niet meer dan 60 g CO2 uitstoten per kilometer.

De toegestane CO2-uitstoot voor bedrijfsvoertuigen

De doelstelling is nagenoeg hetzelfde voor nieuwe bedrijfsvoertuigen, aangezien de CO2-uitstoot zal moeten dalen met 15 % tegen 2025 en vervolgens met 31 % tegen 2030. Er moet op worden gewezen dat de drempels voor de toegestane CO2-uitstoot voor nieuwe bedrijfsvoertuigen tot 2021, 147 gram per kilometer bedraagt.

 

Momenteel zijn deze doelstellingen enkel van toepassing op het niveau van de Europese Unie. Na 2030 zal men moeten rekenen op nieuwe normen en strengere drempels om de CO2-uitstoot nog verder te beperken.

Voor wie zijn deze normen van toepassing en hoe kan ik ze naleven?

De nieuwe normen die werden aangekondigd door de Europese Unie, zijn bestemd voor de fabrikanten uit de automobielsector die wagens met een lagere CO2-uitstoot moeten verkopen. Om de doelstelling van gemiddeld 95 g CO2 / km per voertuig te bereiken, zullen de autoproducenten hun gamma elektrische wagens verder moeten uitbreiden. Het is niet uitgesloten dat ze ook dieselwagens zullen promoten, aangezien dieselwagens een lagere CO2-uitstoot hebben dan benzinewagens.

 

Daarnaast speelt ook het gewicht van de wagens een belangrijke rol in de beperking van de broeikasgassen. Daarom zijn de nieuwe wagens die de autoproducenten ontwikkelen steeds lichter.

Wat gebeurt er wanneer de regels niet worden nageleefd?

Indien een autoproducent deze normen van de Europese Unie niet zou naleven, kan hem een zware boete worden opgelegd. Deze loopt namelijk op tot 95 euro per gram CO2 boven de opgelegde norm, vermenigvuldigd met het totaal aantal verkochte voertuigen! Deze boete kan dus zeer gepeperd zijn voor de autoproducenten.

Enkele cijfers

Er valt op te merken dat de transportsector goed is voor een kwart van de totale CO2-uitstoot wereldwijd en dat 75 % van de CO2-uitstoot uit de transportsector wordt toegeschreven aan wegverkeer, waaronder vrachtwagens, personenwagens en bedrijfsvoertuigen.