Accueil » Nieuws » AdBlue voertuig » Focus op de nieuwe SCR-technologie met dubbele AdBlue-injectie van Volkswagen

Focus op de nieuwe SCR-technologie met dubbele AdBlue®-injectie van Volkswagen

SCR-katalysator Volkswagen met dubbele injectie

De Duitse autoproducent Volkswagen heeft een nieuwe technologie voor het SCR-systeem op punt gezet. De bijzondere eigenschap van dit nieuwe systeem is de dubbele AdBlue®-injectie. Hoe werkt dit innovatieve saneringssysteem? Wat zijn de resultaten? Het belangrijkste wat u moet weten over deze technologie.

Wat is het principe achter dit nieuwe SCR-saneringssysteem?

Eind 2019 onthulde Volkswagen een nieuwe technologie voor de beperking van de uitstoot van stikstofoxide (NOx) van zijn dieselvoertuigen. De autofabrikant ontwikkelde een systeem voor selectieve katalytische reductie (SCR) met dubbele AdBlue®-injectie.

Werking

Dit nieuwe saneringssysteem vereist twee AdBlue®-injecties voor twee SCR-katalysatoren. De AdBlue® wordt geïnjecteerd voor elke katalysator. Deze twee katalysatoren worden na elkaar, in serie, gemonteerd. De eerste SCR-katalysator bevindt zich ter hoogte van de motor. De tweede katalysator wordt onder de ondervloer van het voertuig gemonteerd. Deze bevindt zich dus verder van de motor en is minder warm: hierdoor kan de NOx beter worden verwerkt.

Resultaat

Volgens Volkswagen wijzen de emissiemetingen in reële rijomstandigheden (RDE-metingen ofwel Real Driving Emissions) op een vermindering van de uitstoot van stikstofoxide (NOx) van 80 % dankzij de technologie met dubbele AdBlue®-injectie voor de motor 2.0 TDI Evo, in vergelijking met de vorige generatie. *

 

Sinds 2018 rust Volkswagen al zijn dieselvoertuigen uit met een SCR-systeem voor de verwerking van NOx. De Duitse autofabrikant gaat deze nieuwe SCR-technologie met dubbele AdBlue®-injectie geleidelijk invoeren op alle wagens die zijn uitgerust met een motor van het type 2.0 TDI Evo.

Herinnering: op welke manier helpt AdBlue® om minder te vervuilen?

Alle nieuwe lichte dieselvoertuigen moeten worden uitgerust met een systeem voor de verwerking van stikstofoxide (NOx). Het systeem dat het vaakst wordt aangewend is de SCR-technologie die werkt in combinatie met AdBlue®.

 

AdBlue® is een vloeistof die bestaat uit 32,5 % ureum en 67,5 % gedemineraliseerd water. Het wordt geïnjecteerd in de afvoerslang voor de SCR-katalysator. Dankzij deze katalysator, en onder invloed van de warmte, wordt AdBlue® ontbonden in ammoniak (NH3). Door een chemische reactie zal de stikstofoxide (NOx) die afkomstig is van de motor, reageren met het ammoniak, waardoor hij wordt omgevormd tot stikstof (een ongevaarlijk gas dat het voornaamste bestanddeel is van de lucht die we inademen) en waterdamp.

 

Er moet worden opgemerkt dat AdBlue® geen additief, noch brandstof is. Het is een vloeistof die moet worden toegevoegd in een specifieke tank. Alle voertuigen die zijn uitgerust met een SCR-katalysator beschikken ook over een specifieke AdBlue®-tank.

 

> Lees ook: AdBlue® bijvullen in beelden

 

* Source: https://www.volkswagen-press.be