Accueil » Astuces et Conseils » Werking van AdBlue

Werking van AdBlue®

 • Wat is de samenstelling van AdBlue®?

  AdBlue® is een vloeistof die voor 32,5% uit ureum en voor 67,5% uit gedemineraliseerd water bestaat

 • Heeft mijn auto AdBlue® nodig?

  Om na te gaan of uw auto is uitgerust met de SCR-technologie en dus AdBlue® nodig heeft, gebruikt u onze simulator waar u het merk van uw auto, het model en het jaar invult. Ook kunt u daarmee uw AdBlue®-verbruik schatten.

 • Hoe werkt de SCR-technologie?

  In de uitlaatpijp wordt AdBlue® ingespoten op een plek vóór de SCR-katalysator en na de motor. De AdBlue® wordt opgewarmd in de uitlaatpijp en ontleedt zich in ammoniak. In de katalysator gaan de in de uitlaatgassen aanwezige stikstofoxiden (NOx) een reactie aan met deze ammoniak en worden daarbij omgezet in stikstof (het hoofdbestanddeel van de lucht die we inademen) en waterdamp.

 • Bestaat AdBlue® in verschillende kwaliteiten?

  Alle producten die zijn gelabeld met het merk AdBlue® hebben de juiste samenstellingskwaliteit en voldoen aan de norm ISO 22241. Het merk AdBlue® garandeert dus dat aan deze norm wordt voldaan, wat een waarborg is voor kwaliteit.

 • Is AdBlue®® een product ontwikkeld door TotalEnergies?

  Nee. AdBlue® is een waterige ureumoplossing volgens de norm ISO 22241. De ontwikkeling ervan houdt verband met de keuze van de SCR-technologie door autofabrikanten om te voldoen aan de Europese regelgeving inzake de emissie van schadelijke stoffen.
  AdBlue® is een gedeponeerd handelsmerk van de Duitse vereniging van automobielindustrie (VDA).

 • Wat is AdBlue®®?

  AdBlue® is een waterige oplossing die voor 32,5 % uit zeer zuivere ureum* en voor 67,5 % uit gedemineraliseerd water bestaat. De samenstelling van AdBlue® voldoet aan de norm ISO 22241.
  AdBlue® wordt gebruikt door dieselvoertuigen die zijn uitgerust met de SCR-technologie (SCR = Selective Catalytic Reduction ofwel selectieve katalytische reductie).
  Opgelet: AdBlue® is geen additief dat in de dieseltank wordt gedaan. AdBlue® zit in een aparte tank waarvan de vuldop zich op verschillende plaatsen kan bevinden al naargelang het model voertuig.
  AdBlue® is biologisch afbreekbaar, oplosbaar in water en kleurloos.
  AdBlue® kristalliseert bij -11 °C.
  AdBlue® is een gedeponeerd handelsmerk van de Duitse vereniging van automobielindustrie (VDA).

 • Euro 5- en Euro 6-normen: waarom heb ik AdBlue® nodig?

  Om de luchtkwaliteit te verbeteren heeft de Europese Unie regels opgesteld voor de uitstoot van schadelijke stoffen in de uitlaatgassen van voertuigen. Verschillende Europese normen (Euro 1 tot Euro 6) zijn zo elkaar opgevolgd om steeds lagere emissielimieten vast te stellen. Deze normen hebben als doel de uitstoot van uitlaatgassen en dus van stikstofoxiden (NOx) te verminderen.
  Sinds de inwerkingtreding van de Euro 6-norm in september 2014 zijn alle nieuwe personenauto’s met dieselmotor daarom uitgerust met een NOx-nabehandelingssysteem. Het meest populaire systeem bij de autofabrikanten is de selectieve katalytische reductietechnologie ofwel SCR (voor Selective Catalytic Reduction), een systeem dat werkt met AdBlue®. In combinatie met de SCR-technologie zet AdBlue® vrijwel alle stikstofoxiden (NOx) van de uitlaatgassen van dieselvoertuigen om in onschadelijke stikstof en waterdamp