Accueil » Nieuws » Actualité » Emissie van mijn voertuig: NOx, CO2… Waar gaat het over?

Emissie van mijn voertuig: NOx, CO2… Waar gaat het over?

Verontreinigende emissies van diesel-benzinevoertuigen

Tegenwoordig is het niet zo gemakkelijk om een auto te kiezen. Er zijn veel fabrikanten en modellen en het emissieprobleem maakt het er niet eenvoudiger op. Bovendien is de nationale en de Europese regelgeving van invloed op de keuze. Welke oplossingen bestaan er om de impact van iemands voertuig te verminderen? Focus op de emissie van voertuigen op de weg.

 

Verschillen tussen CO2 en NOx

 

Tot de zogenoemde gereguleerde verontreinigende stoffen behoren stikstofoxiden (NOx), maar ook koolmonoxide (CO), fijnstof en lichte koolwaterstoffen. Deze verontreinigende stoffen beïnvloeden de luchtkwaliteit. Koolstofdioxide (CO2) wordt daarentegen niet als een verontreinigende stof beschouwd, maar draagt bij tot de opwarming van de aarde en is het belangrijkste broeikasgas dat door voertuigen wordt uitgestoten.

 

Koolstofdioxide

Koolstofdioxide ─ ook wel kooldioxide of CO2 genoemd ─ is een gas dat van nature voorkomt in de atmosfeer van de aarde. Het is onmisbaar voor het leven op aarde, maar het is ook een van de oorzaken van de klimaatverandering.

 

Broeikasgassen zijn een natuurlijk verschijnsel: ze vangen een deel van de straling op die de aarde terug de ruimte in stuurt, waardoor de aarde haar gematigde klimaat krijgt (en leven mogelijk is). Het massale gebruik van fossiele brandstoffen (aardolie, aardgas, steenkool) heeft echter geleid tot een verhoogde uitstoot van deze gassen, en dus tot een buitensporige opwarming. Koolstofdioxide draagt weliswaar bij tot het evenwicht van het leven op aarde, maar de toename ervan leidt helaas tot de verstoring van dit evenwicht.

 

Stikstofoxiden (NOx)

Stikstofoxiden, waaronder stikstofdioxide, tasten de luchtkwaliteit aan. Ze worden vooral gevormd bij verbrandingsprocessen, bijvoorbeeld in automotoren, en kunnen leiden tot ademhalingsproblemen zoals astma.

 

Van de stikstofoxiden zijn NO en NO2 de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen die zijn gegroepeerd onder de term NOx. Het wegverkeer is verantwoordelijk voor meer dan de helft van de uitstoot ervan. Bovendien draagt stikstofdioxide bij tot de vorming van ozon, een andere verontreinigende stof.

 

> Lees ook: Wat is het Crit’Air-vignet?

 

 

Emissie: Diesel tov benzine

 

Dankzij hun hogere rendement verbruiken dieselmotoren minder brandstof en stoten ze minder CO2 per afgelegde kilometer uit dan benzinemotoren. Een dieselvoertuig produceert daarentegen meer NOx dan een benzinevoertuig. In het afgelopen decennium zijn echter voor alle nieuwe dieselvoertuigen technologieën ingevoerd om de uitstoot van stikstofoxiden te verminderen. Met de installatie van SCR-katalysatoren die op AdBlue® werken, kunnen bijna alle NOx-emissies worden aangepakt.

 

 

AdBlue® voor het verminderen van NOx

 

Om de luchtkwaliteit te beschermen heeft de Europese Unie normen ingevoerd die de uitstoot van verontreinigende stoffen door voertuigen regelen: de Euronormen (Euro 1 tot Euro 6). Fabrikanten moeten hieraan voldoen om hun voertuigen in de EU te mogen verkopen.

 

Sinds Euro 6 in werking is getreden, zijn alle nieuwe lichte dieselvoertuigen uitgerust met een systeem dat stikstofoxiden aanpakt. Het meest populaire systeem is de SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction) die in synergie met AdBlue® functioneert. Deze waterige oplossing bestaat uit ureum en gedemineraliseerd water en maakt het mogelijk een groot deel van de stikstofoxiden om te zetten in waterdamp en onschadelijke stikstof.

 

AdBlue® nodig? Ga naar het dichtstbijzijnde TotalEnergies-tankstation: AdBlue® is daar verkrijgbaar in jerrycans en bij sommige stations kunt u ook tanken bij speciale AdBlue®-pompen.