Als u graag de actualiteit rond AdBlue® wilt volgen, schrijf u in voor onze nieuwsbrief!


 


 


 


 

Overeenkomstig de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt TOTAL MARKETING & SERVICES als gegevensbeheerder uw persoonsgegevens om uw abonnement op de nieuwsbrief van Changeforblue te beheren in overeenstemming met uw toestemming. U kunt op elk moment de link gebruiken die is opgenomen in de nieuwsbrief, om uw abonnement op te zeggen. Overeenkomstig de geldende regelgeving hebt u een recht van toegang, verbetering, verwijdering van uw persoonsgegevens en een recht om bezwaar te maken. U kunt vragen om kennisgeving van uw persoonsgegevens en u hebt het recht om richtlijnen te geven over wat er met uw persoonsgegevens moet gebeuren na uw overlijden. U kunt eveneens vragen om een beperking van het gebruik of de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. U kunt ook een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt uw rechten uitoefenen en ons vragen stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens door contact op te nemen met TOTAL MARKETING SERVICES / SMR/PROD, 24 cours Michelet, 92800 PUTEAUX, France Voor nadere informatie: https://changeforblue.com/nl/bescherming-persoonsgegevens/