Als u graag de actualiteit rond AdBlue® wilt volgen, schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Overeenkomstig de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt TOTAL MARKETING & SERVICES als gegevensbeheerder uw persoonsgegevens om uw abonnement op de nieuwsbrief van Changeforblue te beheren in overeenstemming met uw toestemming. Alle verplicht in te vullen velden zijn aangeduid met een sterretje. U kunt op elk moment de link gebruiken die is opgenomen in de nieuwsbrief, om uw abonnement op te zeggen. Overeenkomstig de geldende regelgeving hebt u een recht van toegang, verbetering, verwijdering van uw persoonsgegevens en een recht om bezwaar te maken. U kunt vragen om kennisgeving van uw persoonsgegevens en u hebt het recht om richtlijnen te geven over wat er met uw persoonsgegevens moet gebeuren na uw overlijden. U kunt eveneens vragen om een beperking van het gebruik of de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. U kunt ook een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt uw rechten uitoefenen en ons vragen stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens door contact op te nemen met TOTAL MARKETING SERVICES / SMR/PROD, 24 cours Michelet, 92800 PUTEAUX, France Voor nadere informatie: https://changeforblue.com/nl/bescherming-persoonsgegevens/