Home » Nieuws » AdBlue voertuig » CO2-emissienormen voor personen- en bestelwagens: wat je moet weten

CO2-emissienormen voor personen- en bestelwagens: wat je moet weten

Norm CO2-emissie personen- en bestelwagens

De laatste dertig jaar is in de Europese transportsector de uitstoot van broeikasgassen gestaag gestegen. Om deze uitstoot door personen- en bestelwagens in de toekomst te beperken, legt de EU steeds striktere normen voor CO2-emissie. Overzicht van de situatie.

Welke nieuwe regels voor bestuurders van personen- en bestelwagens staan op til?

Een nieuw tijdelijk akkoord dat eind 2019 tussen de lidstaten van de Europese Unie is bereikt, bepaalt dat nog voor 2030 een aanzienlijke daling van de CO2-uitstoot van personen- en bestelwagens moet worden bereikt.

Toegestane CO2-uitstoot voor personenwagens

Deze daling wordt stapsgewijs ingevoerd:

  • Vanaf 2020 mag de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe wagens die door de fabrikanten op de markt worden gebracht, maximaal 95 g CO2 per kilometer bedragen.

 

Daarna daalt dit met:

  • 15 %, m.a.w. de gemiddelde uitstoot van nieuwe wagen die tussen 2025 en 2029 worden verkocht mag maximaal 80 g CO2 per kilometer bedragen;
  • 37,5 %, m.a.w. vanaf 2030 mag de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe wagens maximaal 60 g per kilometer bedragen.

Toegestane CO2-uitstoot voor bestelwagens

Het doel voor bestelwagens is bijna hetzelfde als dat voor nieuwe personenwagens: de gemiddelde CO2-uitstoot moet voor 2025 met 15 % en voor 2030 met 31 % dalen. De maximaal toegestane CO2-uitstoot voor nieuwe bestelwagens bedraagt tot 2021 nog 147 g per kilometer.

 

Momenteel gelden deze maximumwaarden alleen voor het wagenpark in de Europese Unie, Vanaf 2030 komen er ongetwijfeld nieuwe normen en maximumwaarden om de CO2-uitstoot verder te reduceren.

Voor wie gelden deze normen en hoe ze naleven?

Deze nieuwe normen van de Europese Unie zijn bedoeld voor alle autofabrikanten, om ervoor te zorgen dat ze wagens met lagere CO2-uitstoot op de markt brengen. Om de doelstelling van een gemiddelde uitstoot van 95 g CO2/km per voertuig te bereiken, moeten autofabrikanten hun gamma van elektrische wagens uitbreiden. Het is niet uitgesloten dat ze ook hun dieselwagens extra zullen promoten, want deze stoten minder CO2 uit dan bezinewagens.

 

Ook het gewicht van de wagens moet worden gereduceerd om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Daarom ontwikkelen autofabrikanten steeds lichtere auto’s.

Wat gebeurt er in geval van een overtreding van de regels?

Een autofabrikant die zich niet aan de emissienormen van de Europese Unie houdt, maakt kans op zware boetes. Deze bedraagt 95 euro per extra gram CO2, vermenigvuldigd door het aantal verkochte auto’s! Dat kan voor de autofabrikanten uitkomen op een gepeperde rekening.

Enkele cijfers

De transportsector produceert een vierde van alle CO2-uitstoot wereldwijd en 75 % van de CO2-uitstoot van deze sector is te wijten aan wegtransport zoals vracht-, bestel- en personenwagens.