Accueil » Nieuws » AdBlue voertuig » Overzicht van de nieuwe SCR-technologie met dubbele AdBlue-injectie van Volkswagen

Overzicht van de nieuwe SCR-technologie met dubbele AdBlue®-injectie van Volkswagen

SCR-katalysator Volkswagen met dubbele injectie

De Duitse autofabrikant Volkswagen heeft een nieuw type SCR-technologie ontwikkeld. Het unieke aan dit nieuwe systeem is de dubbele injectie van AdBlue®. Hoe werkt dit innovatieve luchtzuiveringssysteem? Wat zijn de resultaten? Alle nodige info over deze technologie.

Wat is het principe van het nieuwe luchtzuiveringssysteem SCR?

Eind 2019 heeft Volkswagen een nieuwe technologie voor het reduceren van de uitstoot van stikstofoxyde (NOx) door dieselwagens onthuld. De autofabrikant ontwikkelde een systeem voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) met dubbele injectie van AdBlue®.

Werking

Dit nieuwe luchtzuiveringssysteem werkt met twee injecties van AdBlue® stroomopwaarts van twee SCR-katalysatoren. Stroomopwaarts van elke katalysator wordt AdBlue® geïnjecteerd. De twee katalysators worden achter elkaar gemonteerd. De eerste SCR-katalysator bevindt zich ter hoogte van de motor. De tweede katalysator wordt onder de carrosserie van de wagen geïnstalleerd. Hij bevindt zich dus verder van de motor en is daarom minder warm, zodat hij beter de NOx-uitstoot kan behandelen.

Resultaat

Volgens Volkswagen tonen emissie-metingen in reële omstandigheden (RDE: Real Driving Emissions) aan dat de dubbele injectie AdBlue® in een motor type 2.0 TDI Evo de uitstoot van stikstofoxyde (NOx) met 80 % reduceert tegenover de vorige generatie van motoren. *

 

Sinds 2018 voorziet Volkswagen al zijn dieselwagens met een SCR-systeem voor de behandeling van NOx. De Duitse autofabrikant gaat deze nieuwe SCR-technologie met dubbele AdBlue® -injectie stapsgewijs in al haar auto’s met een motor type 2.0 TDI Evo invoeren.

Hoe helpt AdBlue® de luchtvervuiling te verminderen?

Alle nieuwe lichte dieselwagens moeten voorzien zijn van een systeem voor het behandelen van stikstofoxyde (NOx). Het meest gebruikte systeem is de SCR-technologie die op AdBlue® werkt.

 

AdBlue® is een vloeistof die bestaat uit 32,5 % ureum en 67,5 % gedemineraliseerd water. Het wordt in de uitlaatpijp stroomopwaarts van de SCR-katalysator geïnjecteerd. Het is dankzij deze katalysator en onder het effect van de warmte dat AdBlue® tot ammoniak (NH3) wordt ontbonden. Door een chemische reactie reageert de stikstofoxyde (NOx) uit de motor met de ammoniak en wordt het omgezet in stikstof (een onschadelijk gas, dat het belangrijkste bestanddeel is van de lucht die we inademen) en in waterdamp.

 

AdBlue® is geen additief en ook geen brandstof: het is een vloeistof die in een specifieke tank moet worden getankt. Alle voertuigen die met een SCR-katalysator zijn uitgerust, hebben een specifieke tank voor AdBlue®.

 

> Lees ook: AdBlue® tanken in beelden

 

* Source: https://www.volkswagen-press.be