Accueil » Nieuws » AdBlue vehicles » Wat zijn de Euronormen voor voertuigen?

Wat zijn de Euronormen voor voertuigen?

À quoi correspondent les normes Euros sur les véhicules ?

Al meer dan dertig jaar maken de geldende Euronormen het mogelijk om de vervuilende uitstoot van nieuwe voertuigen, zowel diesel als benzine, drastisch te verminderen. Dankzij verschillende technologische innovaties is de uitstoot van stikstofdioxide, fijne deeltjes en koolmonoxide aanzienlijk verminderd. Wat zijn de Euronormen en voor wie zijn ze bedoeld?

Wat is de oorsprong van de Euronormen?

De eerste Euronorm werd al in 1988 door de Europese Unie ingevoerd. Deze norm werd oorspronkelijk ontwikkeld voor zware voertuigen, maar werd later uitgebreid tot lichte voertuigen. Deze norm werd ingevoerd om de uitstoot van verontreinigende stoffen te beperken door emissiegrenswaarden op te leggen aan nieuwe voertuigen. Sinds de invoering van deze Euronorm is deze geëvolueerd om de vervuilende uitstoot steeds verder terug te dringen. Als gevolg daarvan worden er steeds meer beperkingen aan de fabrikanten opgelegd. De Europese Unie heeft van hen schonere voertuigen nodig.

 

Aan de kant van de zware voertuigen moeten nieuwe voertuigen nu voldoen aan de Euro VI-norm, terwijl aan de kant van lichte voertuigen de Euro 6d-TEMP-norm van toepassing is.

Wat zijn de verschillende Euronormen?

De ingevoerde Euronormen zijn niet dezelfde voor zware en lichte voertuigen.

Euronormen voor zware voertuigen

De Euronorm is sinds de invoering ervan in 1988 voor zware voertuigen sterk geëvolueerd. Tot nu toe heeft hij zes wijzigingen ondergaan, waardoor het aantal bestaande normen op zeven is gekomen:

 

 • Euro 0 (1 oktober 1990)
 • Euro I (1 oktober 1993)
 • Euro II (1 oktober 1996)
 • Euro III (1 oktober 2001)
 • Euro IV (1 oktober 2006)
 • Euro V (1 oktober 2009)
 • Euro VI (31 december 2013)

Euronormen voor lichte voertuigen

Wat de lichte voertuigen betreft, zijn de Euronormen pas in 1993 verschenen en sindsdien geëvolueerd:

 

 • Euro 1 (1 januari 1993)
 • Euro 2 (met ingang van 1 juli 1996)
 • Euro 3 (1 januari 2001)
 • Euro 4 (1 januari 2006)
 • Euro 5 (1 januari 2011)
 • Euro 6b (1 september 2015)
 • Euro 6c (1 september 2018)
 • Euro 6d-TEMP (1 september 2019)
 • Euro 6d (invoering vanaf 1 januari 2021)

 

> Lees ook : CO2-emissienormen voor auto’s en bedrijfsvoertuigen: wat u moet weten

Welke verontreinigende stoffen vallen onder de Euronormen?

Er zijn 4 vervuilende stoffen die door de Euronorm worden gereguleerd, namelijk voor de gezondheid schadelijke gassen: stikstofoxiden (NOx), koolmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC) en fijne deeltjes.

 

Elke nieuwe Euronorm gaat gepaard met strengere eisen ten aanzien van de uitstoot van verontreinigende stoffen. Een van de gevolgen hiervan is de veralgemening van de deeltjesfilters, wat leidt tot een zeer duidelijke vermindering van de uitstoot van deeltjes door dieselvoertuigen; of de veralgemening van het SCR-systeem met AdBlue® om de uitstoot van stikstofoxide (NOx) te verminderen.

Hoe worden de voertuigen getest?

In september 2017 is in Europa een nieuw protocol voor de goedkeuring van lichte voertuigen ingevoerd, de WLTP. Deze nieuwe certificeringsnorm WLTP ( voor Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) is de opvolger van de NEDC (New European Driving Cycle) die sinds 1992 van kracht is. Het WLTP-protocol moet met name zorgen voor een betere afstemming tussen de uitstoot van verontreinigende stoffen tijdens de certificeringsproeven en die in de praktijk. Deze certificeringscyclus stelt voor:

 

 • Een verhoging van de gemiddelde snelheid ten opzichte van de oude homologatietesten die met het NEDC-protocol zijn uitgevoerd.
 • Kortere stoptijden om stedelijke routes te simuleren.
 • Een meting van stikstofdioxide en fijne deeltjes onder reële rijomstandigheden. Dit is de RDE-test voor Real Driving Emissions, die in het echte verkeer wordt uitgevoerd met behulp van een draagbaar emissiemeetsysteem (PEMS) aan boord van het voertuig.
 • Na deze tests krijgen nieuwe voertuigen een typegoedkeuring als ze voldoen aan de criteria van de geldende Euronorm, momenteel Euro 6d-TEMP.

Welke technologieën kunnen worden gebruikt om de uitstoot van verontreinigende stoffen te verminderen?

De opeenvolgende verschijningsvormen van de Euronormen hebben de fabrikanten gedwongen om oplossingen te vinden om motoren aan te bieden die minder brandstof verbruiken en minder vervuilen.

Het uiterlijk van katalysatoren

Al in de jaren negentig werden katalysatoren gebruikt om de uitstoot van koolmonoxide (CO), onverbrande koolwaterstoffen (HC) en stikstofoxide (NOx) door benzinevoertuigen te verminderen. Voor dieselvoertuigen hebben katalysatoren de uitstoot van CO en HC verminderd, maar niet die van NOx, als gevolg van de verbrandingsmodus van dieselmotoren.

Deeltjesfilters

Een essentieel onderdeel van het anti-vervuilingssysteem van moderne motoren, de deeltjesfilter (FAP) is ontworpen om de deeltjes te vangen die worden uitgestoten tijdens de verbranding in verbrandingsmotoren dankzij de honingraatstructuur om de uitstoot van uitlaatgassen te beperken. De PAF werd in 2011 systematisch op nieuwe dieselvoertuigen toegepast met de invoering van de Euro 5-norm. In 2018 wordt de FAP met de Euro 6.c-norm veralgemeend voor nieuwe benzinevoertuigen. Dit apparaat heeft het dus mogelijk gemaakt om de uitstoot van fijne deeltjes in de lucht drastisch te verminderen.

Stikstofoxiden nabehandelingssystemen

Lichte dieselvoertuigen die vanaf 1 januari 2015 op de Euro 6b-norm worden toegelaten, zijn uitgerust met een van de volgende twee systemen om de uitstoot van NOx te verminderen:

 

 • SCR (Selective Catalytic Reduction) zorgt voor de reductie van NOx door een reactie met ammoniak aan boord in de vorm van ureum, dit is AdBlue®
 • Een NOx -vanger die een NOx -afvangsysteem combineert met een driewegkatalysator die in staat is om NOx , HC en CO te behandelen

Sinds de introductie van de Euro 6d-Temp-norm zijn alle nieuwe lichte dieselvoertuigen uitgerust met een SCR-systeem dat gebruikmaakt van AdBlue®.

Deze technologische ontwikkeling maakt het mogelijk om bijna alle NOx-emissies te verminderen.

 

Wist je dat: AdBlue® is een waterige oplossing die bestaat uit gedemineraliseerd water (67,5%) en zuiver ureum (32,5%).

Wat zijn de gevolgen van de Euronormen voor de bestuurders?

Bestuurders worden beïnvloed door het opleggen van de Euronormen. Afhankelijk van de norm van hun voertuig en de geldende lokale regelgeving kunnen bestuurders bij vervuilingspieken in hun bewegingen worden beperkt. De Crit’air-sticker die op je voertuig moet worden aangebracht, is ook afhankelijk van de Euronorm van uw voertuig.

 

Merk op dat jij ook je impact op het milieu kunt beperken door te rijden. Gedrag en rijstijl kunnen een rol spelen bij het brandstofverbruik en de uitstoot van schadelijke stoffen. Bestuurders wordt daarom geadviseerd om:

 

 • Soepel te rijden: soepel rijden, met het juiste motortoerental
 • Hun voertuig regelmatig te onderhouden